lundi 26 juin 2017

CPCR - Dolakha
Parents Meeting in Regional Office Morang

Meeting with parents in Morang. Now second phase election in Morang so school is closed for 4 days but our CLASS program goes on. All LSA's and parents agreed to continue the class which makes children feel happy.Residential and children from the neighborhood participate in morning tuition class in the Regional Center CPCR - Deurali - Dolakha..
 Staff meeting in the Regional Center CPCR in Deurali-Dolakhadimanche 18 juin 2017

Improvement of BHUWAN BARAKOTI

Bhuwan is from Morang. He is suffering from Nephritic Syndrome. We rescued him 10 months ago and he was for a longtime in the hospital. He is under medication now and his health is improving. Thank you all partners and staffs for the hearty support.

Trekking with Street Based Children and youths, Drop In Center - Godawari

Tracking in Fulchoki with DIC /Recovery and youths


There are 34 children youths and staffs were patricide in shirt tracking programs, we had walk 2 hours, 4 kilometers, we had small tent also, we did many kinds of games activities visits Dance music programs, Kids and youths were very happy and make mind fresh.   

Kids Activities in Regional Office, Morang

Daily Kids are coming for tuition, health check up, Snacks and Activities. Our Staffs involved to them for extra Activities.

dimanche 11 juin 2017

Health Activities for children in Regional office Morang.

In regional office Lalbhitti, Morang there are 100 children daily come for the home work class, games, snacks, library use, extra activities. Our team provide to them daily service for those needed. Our Health Assistance provide to team health check, hygiene class etc.

mercredi 7 juin 2017

Activities in CLASS Balaju children

Regular Class and activities for the supported children in CLASS Balaju. There are 25 children studying through CPCS support. Every month LSA do meeting with parents. LSA make some special class for the children.

Creative Activities , With CPCS DIC kids , Godhawari

We have daily routine for make busy to street based children for make far from street life,habits of drugs and forgets painful society story.  

mercredi 31 mai 2017

CPCS FRANCE to CPCS Nepal

Thank you, CPCS France for the beautiful drawings from the kids in your country to the kids in Nepal. The kids in the CPCS Drop in Center prepare something nice for you too!
  

dimanche 28 mai 2017

DIC, Daily activates in CPCS, Godhawari DIC, May 28 2017

DIC, Daily activates in CPCS, Godhawari DIC.  Children are very happy to staying in CPCS new DIC godhawari, there is good weather/ peace situation / here is many visiting place/ and far from city/for from dirty pollution, any time water and green fruits available in godhawari.    

vendredi 26 mai 2017

CPCS Drop In Center - Godawari

Godawari - Het DIC (Drop In Center) is een rehabilitatie center voor jongens. Na de snelle verhuis van Dillibazar naar Godawari moesten er eerst nog serieuze werken uitgevoerd worden om het gebouw bewoonbaar en kindvriendelijk te maken. De medewerkers van het DIC en de CPCS Jongeren hebben fantastisch werk geleverd. Het DIC is een kortverblijf center waar kinderen kunnen rehabiliteren door middel van een socialiseringsproces. Tijdens hun verblijf wordt er door het reunificatie team gezocht naar een mogelijke terugkeer naar familie of dorpsgemeenschap. Indien dit niet kan wordt er naar alternatieve opvang gezocht. Het Center ligt temidden van een groene omgeving waar kinderen frisse lucht hebben en waar ze naar hartelust kunnen spelen. Na het barre straatleven in de stinkende stad kunnen de verwarde en vermoeide gedachten even tot rust komen in een serene omgeving.

Godawari - DIC (Drop In Center) is a rehabilitation center for boys. After the rapid relocation of Dillibazar to Godawari, serious work had to be done to make the building habitable and child-friendly. The staff of the DIC and the CPCS Young people have done great work. The DIC is a short stay center where children can rehabilitate through a socialization process. During their stay, the reunification team sought a possible return to their family or village community. If this is not possible, alternative shelter is sought. The Center is set amidst a green environment where children have fresh air, after the barren street life in the smelly city and where they can play at heart. Let the confused and tired thoughts come to rest in a serene environment is important for those who come from a difficult, not particularly child-friendly situation.


mercredi 24 mai 2017

Activities in Regional Office Morang

Regional Office Morang, Now 100 children daily coming for the different activities. Their brother and sister also participated for the activities. We providing for them Tuition, Home work support, medical treatment, meeting, counseling, Awareness etc. They are studying different school.

dimanche 21 mai 2017

CPCS - DIC - Godawari - Child Friendly Environment

To give the center an attractive look for children, Suman, the Picasso of CPCS, depicts nice wall paintings. It looks beautiful Suman, thank you!

Om het center een aantrekkelijke look voor kinderen te geven schildert Suman, de Picasso van CPCS, leuke muurtaferelen. Het ziet er mooi uit, Suman, dank je wel!


CPCS - DIC - Godawari - Youth in action - The Stairs

The last but heavy hand on the renovation of the Drop In Center in Godawari. The hardworking youngsters of CPCS dig the steps leading from the main road to the Center. Awaiting family reunification or another solution, children receive temporary care at the Center. In a socialization program kids find peace and security.

The Youth Action is an important part of CPCS. For more information, take a look at our website www.cpcs.international.


De laatste maar zware hand aan de renovatie werken van het Drop In Center in Godawari. De hardwerkende jongeren van CPCS graven de trap die van de hoofdweg naar het Center leidt. In afwachting van familie hereniging of een andere oplossing krijgen kinderen een tijdelijke opvang in het Center. In een socializeringsprogramma vinden kids rust en veiligheid.

De Jongeren Werking is een belangrijk onderdeel van CPCS, voor meer info kan je een kijkje nemen op onze website www.cpcs.international.


CPCS - Drop In Center - Godawari - Youth in Action

With united forces. The CPCS-"Youth" have set up the new Emergency Zone. With reclaimed stones from the old playground in Dillibazar, a new floor was laid to stock the emergency goods in the new DIC Center. A stock of gas cylinders is also stored here. After the nasty experiences of the earthquakes in April 2015, food, drinking water, medicine, tents and tarpaulins, blankets and other emergency equipment will be stocked in the emergency shelter. The supply of gas cylinders is necessary in case we have to face long strikes and no basic goods are coming into Kathmandu. We didn't forget the long 5 months blockade when the whole valley was forced to cook on wood. Thanks to the CPCS Youth for the hard work! You are great guys!

For more info about Youth in CPCS see www.cpcs.international


Met vereende krachten hebben onze jongeren de nieuwe Emergency Zone aangelegd. Met gerecupereerde stenen van de oude speelplaats in Dillibazar werd een nieuwe vloer aangelegd om de noodgoederen te stockeren. Een voorraad gascylinders wordt hier ook opgeborgen. Na de nare ervaringen van de aardbevingen in April 2015 wordt een voorraad eten, drinkwater, medicijnen, tenten en zeilen, dekens en ander noodmateriaal in de noodbergplaats. De voorraad gas cylinders zijn noodzakelijk indien er weer lange stakingen uitbreken en er geen basis behoeften Kathmandu binnenkomen. We zijn de blokkade van 5 maanden niet vergeten. Iedereen in de vallei moest op moeilijk te verkrijgen en vooral héél duur hout koken. Met dank aan de CPCS Jongeren voor het harde werk! Jullie zijn fantastische kerels!

Voor meer info over "Jongeren" in CPCS see www.cpcs.international